Despre „Rețeaua de saituri pentru parohii”

Ce este „Rețeaua de saituri pentru parohii”, a Arhiepiscopiei Iașilor?
În toamna anului 2011, Doxologia Media a demarat, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, dezvoltarea „Reţelei de saituri pentru parohiile şi mănăstirile” din Arhiepiscopia Iaşilor. Proiectul vizează dezvoltarea unei reţele de saituri dedicate parohiilor, urmând, apoi, şi dezvoltarea unei structuri similare pentru mănăstirile din Arhiepiscopia Iașilor. La final, cele două reţele vor fi interconectate.
După aproape un an de documentare, dezvoltare și testare, în data de 2 iulie 2012 a fost lansată oficial platforma dedicată parohiilor, ce conținea 150 de saituri.

Cuvântul Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, rostit cu prilejul lansării Reţelei de saituri pentru parohiile din Arhiepiscopia Iaşilor

De ce o „reţea”?
Denumirea „Reţea de saituri pentru parohii şi mănăstiri”  este motivată de arhitectura proiectului, care nu urmăreşte doar crearea unui set de saituri care să răspundă nevoilor de comunicare ale parohiilor, ci şi interconectarea acestora într-o structură de tip „reţea de socializare”. Soluţia aleasă aduce un plus de dinamism şi creează o imagine „în timp real” a vieţii parohiale din Arhiepiscopia Iaşilor. În plus, din punct de vedere tehnic, această abordare face ca proiectul să fie unul sustenabil, uşor de întreţinut.

Mai există aşa ceva?
Ca soluţie informatică, ideea nu este o noutate. Aplicarea în spaţiul bisericesc, din câte știm noi, nu are precedent, nefiind întâlnită în faza de documentare a proiectului, când au fost analizate sute de saituri parohiale, atât din lumea ortodoxă, cât şi din cea catolică şi protestantă.

De ce era nevoie de aşa ceva?
În primul rând, pornim de la premisa că mijloacele de comunicare puse la dispoziţie de tehnologiile informatice contemporane trebuie privite ca o şansă deosebită de a face auzite mărturisirea credinţei şi trăirea creştin-ortodoxă. În al doilea rând, s-a constatat că activitatea parohială specifică este surprinsă în mică măsură de mijloacele de comunicare ale Arhiepiscopiei Iașilor. În al treilea rând, exista de multă vreme dorința de a aduce viața parohiilor moldave în spațiul virtual, într-o formă adaptată și sustenabilă.

Care sunt obiectivele proiectului?
a) Mărturisirea, prin mijloace web, a învăţăturii creştin-ortodoxe ce rodeşte în fapte de iubire şi slujire a aproapelui, în jurul Trupului Tainic al Mântuitorului Hristos;
b) Crearea unei fresce pe internet a vieţii comunitare din parohiile Arhiepiscopiei Iaşilor, clădite în jurul Sfintei Liturghii şi a vieţii de parohie;
c) Promovarea activităţilor pastorale, educaționale, culturale, filantropice, sociale desfăşurate în parohiile din Arhiepiscopia Iaşilor prin intermediul comunicării mediate de internet;
d) O mai bună informare a opiniei publice asupra varietăţii şi amplorii activităţilor cu impact social, desfăşurate în parohiile Arhiepiscopiei Iaşilor;
e) Promovarea frumuseţii vieţii creştine, a familiei creştine şi a societăţii întemeiate pe dragostea jertfelnică a Mântuitorului Hristos;
f) Întărirea legăturilor comunitare în jurul parohiei în contextul urban contemporan, marcat de înstrăinare şi de relativizarea valorilor autentice;
g) Promovarea frumuseţilor satului românesc creştin-ortodox.

Cine gestionează saiturile parohiilor?
După configurarea iniţială, saiturile sunt date în administrare parohilor. Actualizările de conținut sunt realizate de părinții parohi.

Cine dezvoltă și întreține „Rețeaua de saituri pentru parohii”?
Platforma informatică a „Reţelei de saituri pentru parohii” este dezvoltată și întreținută de Departamentul de programare al Doxologia Media, din cadrul Centrului Cultural-Misionar Doxologia, al Arhiepiscopiei Iaşilor. Suportul hardware este asigurat de Serviciul IT&C  din cadrul Centrului Cultural-Misionar Doxologia, al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Contact: parohii@doxologia.ro

RSS

Contact

Adresa:

Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, Nr.16, Cod: 700064, Iași, România

Website: www.mmb.ro

E-mail:
cabinet@mmb.ro
  • Tel./Fax: (40-232) 215454, (40-232) 215456, (40-232) 215458, (40-232) 215300